Regulamin

Właścicielem sklepu internetowego super-czapki.pl jest firma:

MAGENTUM Artur Wójcik
z siedzibą w Szczecinie przy ul. Powrotnej 65

NIP 851-289-59-32
REGON 321171180
kontakt@super-czapki.pl
Tel: 605 560 106
godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 – 16:00

I. DEFINICJE

Regulamin – Niniejszy regulamin, określający ogólne warunki sprzedaży oraz zasady świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu internetowego.
Sprzedawca – MAGENTUM Artur Wójcik, ul. Powrotna 65, 71-815 Szczecin, NIP 851-289-59-32, REGON 321171180.
Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).
Produkt/Towar – rzecz ruchoma będąca przedmiotem umowy sprzedaży między Konsumentem a Sprzedawcą.
Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu.
Konsument – zgodnie z art. 221 Kodeksu Cywilnego osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży zawierana za pośrednictwem sklepu internetowego między Klientem a Sprzedawcą.
Formularz Zamówienia – interaktywny formularz dostępny w sklepie internetowym, który umożliwia złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827)

II. REJESTRACJA

 1. Nabywcą może być jedynie pełnoletnia osoba fizyczna lub firma.
 2. Konsument, który chce w pełni korzystać z systemu, może dokonać rejestracji w wyniku, której będzie identyfikowany przez system za pomocą loginu (nazwy użytkownika) oraz hasła. Pełna rejestracja umożliwi korzystanie z dodatkowych opcji takich jak śledzenie procesu realizacji zamówienia, korzystania z upustów.
 3. Konsument zobligowany jest do wypełnienia wszystkich pól oznaczonych jako obowiązkowe.

III. PROCEDURA SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ – zawarcie Umowy Sprzedaży

 1. Wszystkie ceny brutto podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 2. Cena podana przy każdym towarze obowiązuje w chwili złożenia zamówienia.
 3. O ostatecznej cenie produktu będącego przedmiotem zamówienia, a także o kosztach dostawy, Konsument jest informowany na stronach sklepu w trakcie składania zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Konsumenta woli związania się Umową Sprzedaży.
 4. Zamówienia są przyjmowane wyłącznie w sklepie internetowym pod adresem super-czapki.pl.
 5. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Konsumentem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Konsumenta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień dostępnego w sklepie internetowym.
 6. Aby zamówienie zostało zrealizowane, musi zawierać dokładne i zgodne ze stanem faktycznym dane adresowe niezbędne do realizacji zamówienia.
 7. Po złożeniu zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje zamówienie do realizacji, poprzez przesłanie Konsumentowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej. Z chwilą otrzymania przez Konsumenta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Konsumentem, a Sprzedawcą.
 8. Na życzenie Konsumenta wystawiamy faktury (VAT zw.).

IV. PŁATNOŚCI – sposoby, terminy

 1. Konsument może wybrać jedną z dostępnych form płatności, których lista wyświetlana jest przed ostatecznym złożeniem zamówienia. Akceptowalnymi formami płatności za produkty zamówione w sklepie są: płatność gotówką przy odbiorze, płatność przelewem.za pobraniem (przesyłka za pośrednictwem poczty) – za przesyłkę Konsument płaci przy odbiorze listonoszowi lub w urzędzie pocztowym.
  z przedpłatą – przesyłka zostanie wysłana po otrzymaniu wpłaty na rachunek bankowy sklepu (zazwyczaj następnego dnia po dokonaniu płatności).
  z przedpłatą – po wcześniejszych ustaleniach możliwy jest również odbiór osobisty w siedzibie sklepu Ledmar, pod adresem: ul. Śląska 8/1P, 70-432 Szczecin.
 2. Istnieje również możliwość dokonania płatności bezpośrednio na rachunek sklepu. Nr rachunku bankowego do dokonywania wpłat:PKO BP Inteligo: 04 1020 5558 0000 8902 3054 8424
 3. W tytule przelewu prosimy podać numer zamówienia.
 4. Rozliczenia transakcji e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay S.A., ul. Wielicka 72, 30-552 Kraków, Polska.
 5. W przypadku wyboru przez Konsumenta płatności przelewem, płatności elektronicznych, Konsument zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
 6. W przypadku wyboru przez Konsumenta płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Konsument obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
 7. Termin płatności za towar wynosi 3 dni od daty złożenia zamówienia przez Konsumenta. W przypadku nie odnotowania wpłaty po upływie wymienionego terminu zamówienie jest anulowane. Jeżeli płatność za zamówienie z różnych przyczyn się opóźni prosimy o informację mailową.

V. DOSTAWA – koszty, sposoby, terminy

 1. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Konsumentowi na stronach sklepu internetowego w zakładce „Koszty wysyłki” oraz w trakcie składania Zamówienia.
 2. Zakupione towary dostarczane są pod adres wskazany w formularzu zamówień jako adres dostawy.
 3. Do każdego zamówienia doliczane są koszty przesyłki, za wyjątkiem zamówień z wybraną opcją odbioru osobistego.
 4. Koszt przesyłki podawany jest Konsumentowi przed ostatecznym złożeniem zamówienia po określeniu przez niego sposobu płatności i dostawy.

VI. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni i wysyłając je na adres:
  MAGENTUM Artur Wójcik
  ul. Powrotna 65, 71-815 Szczecin
  lub mailem: kontakt@super-czapki.pl
  z dopiskiem na kopercie “ZWROT”- Pobierz plik
 2. Skorzystanie z powyższego formularza stanowi ułatwienie dla Konsumenta jednak nie jest obowiązkowe.
 3. Termin 14-dniowy na odstąpienie liczony jest od momentu otrzymania przesyłki.
 4. Zwracany przez Konsumenta Produkt powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, Umowa Sprzedaży jest uważana za niezawartą.
 6. Sklep ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przesyłki, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności.
 7. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w sklepie internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 8. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
 9. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu.
 10. Nie przyjmujemy przesyłek odsyłanych za pobraniem.

VII. WYMIANA

 1. Istnieje możliwość wymiany Produktu na inny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni i wysyłając je na adres:
  MAGENTUM Artur Wójcik
  ul. Powrotna 65, 71-815 Szczecin
  lub mailem: kontakt@super-czapki.pl
  z dopiskiem na kopercie “WYMIANA” – Pobierz plik
 2. Skorzystanie z powyższego formularza stanowi ułatwienie dla Konsumenta jednak nie jest obowiązkowe.
 3. Termin 14-dniowy liczy się się po dniu następnym od otrzymania Produktu.
 4. Wysyłany przez Konsumenta Produkt powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.
 5. Koszty wymiany Produktu ponosi Konsument.
 6. Nie przyjmujemy przesyłek odsyłanych za pobraniem.

VIII. REKLAMACJE

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Konsumenta z tytułu prawa do rękojmi za wadę fizyczną i prawną określony jest ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.
 2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Konsumentowi Produkt bez wad.
 3. Reklamację można złożyć w następujący sposób:
  1. pisemnie na adres Sprzedawcy: MAGENTUM Artur Wójcik, ul. Powrotna 65, 71-815 Szczecin
  2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty e-mail na adres: kontakt@super-czapki.pl
  3. telefonicznie pod numerem: 605 560 106
 4. Reklamacja powinna zawierać co najmniej:
  1. imię i nazwisko Konsumenta,
  2. nazwę Produktu oraz datę zakupu (zawarcia Umowy Sprzedaży),
  3. datę wystąpienia wady,
  4. opis i rodzaj zauważonej wady,
  5. żądanie Konsumenta związane z doprowadzeniem Produktu do stanu zgodności z Umową Sprzedaży.
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądań Konsumenta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania żądania Konsumenta.
 6. Towar podlegający reklamacji należy odesłać lub dostarczyć osobiście na adres Sprzedawcy: MAGENTUM Artur Wójcik, ul. Powrotna 65, 71-815 Szczecin
 7. Nie przyjmujemy żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 8. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Konsumenta adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

IX. DANE OSOBOWE

Przywiązujemy dużą wagę do ochrony danych osobowych Klientów i postępowania z nimi zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, dalej: „Rozporządzenie”).

 1. Sprzedawca zapewnia, aby dane osobowe były:
  1. przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla Klienta i innych osób, których dane dotyczą;
  2. zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
  3. prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
  4. adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
  5. przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okresnie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;
  6. przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
 2. Sprzedawca zapewnia dostęp do danych osobowych i korzystanie z innych praw, których dane dotyczą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest  zgoda Klienta lub wystąpienie innej przesłanki uprawniającej do przetwarzania danych osobowych według Rozporządzenia.
 3. Sprzedawca gwarantuje realizację uprawnień osób, których dane osobowe są przetwarzane na zasadach wynikających z odpowiednich przepisów, w tym osobom tym przysługuje:
  1. prawo dostępu do danych osobowych,
  2. prawo do sprostowania danych osobowych,
  3. prawo do usunięcia danych osobowych,
  4. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania,
  5. prawo do ograniczenia przetwarzania,
  6. prawo do przenoszenia danych osobowych,
  7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru.
 4. Osoba mająca dostęp do danych osobowych przetwarza je wyłącznie na podstawie upoważnienia Sprzedawcy lub umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych i wyłącznie  na polecenie Sprzedawcy.
 5. Sprzedawca zapewnia, że nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

X. POZASĄDOWE SPOSOBY DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej lub Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

XI. POZOSTAŁE USTALENIA

 1. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy oświadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych do 24 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami – przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami – przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 3. Opisy i zdjęcia umieszczone w sklepie super-czapki.pl stanowią przedmiot praw autorskich i podlegają ochronie zgodnie z ustawa z dn. 04.02.1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. nr 24 poz.93) oraz ochronie z ustawy z dn. 08.06.1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. nr. 47 poz. 211). Kopiowanie zabronione!
 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014 r.

Zapisz się do naszego Newslettera

Jeśli chcesz być na bieżąco z naszymi nowościami oraz promocjami, zostaw nam swój adres e-mail.