Regulamin

I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Właścicielem sklepu internetowego super-czapki.pl jest firma:

MAGENTUM Artur Wójcik
z siedzibą w Szczecinie przy ul. Rugiańskiej 71/4

NIP 851-289-59-32
REGON 321171180
kontakt@super-czapki.pl
Tel: 697 22 60 71

godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 – 16:00

Definicje pojęć użytych w Regulaminie:

Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).
Produkt/Towar – rzecz ruchoma będąca przedmiotem umowy sprzedaży między Konsumentem a Sprzedawcą.
Konsument – zgodnie z art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeksu Cywilnego osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży zawierana za pośrednictwem sklepu internetowego między Konsumentem a Sprzedawcą.
Sprzedawca – MAGENTUM Artur Wójcik, ul. Rugiańska 71/4, 71-653 Szczecin, NIP 851-289-59-32
Formularz Zamówienia –  interaktywny formularz dostępny w sklepie internetowym, który umożliwia złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827)

II. REJESTRACJA

1. Nabywcą może być jedynie pełnoletnia osoba fizyczna lub firma.
2. Konsument, który chce w pełni korzystać z systemu, może dokonać rejestracji w wyniku, której będzie identyfikowany przez system za pomocą loginu (nazwy użytkownika) oraz hasła. Pełna rejestracja umożliwi korzystanie z dodatkowych opcji takich jak śledzenie procesu realizacji zamówienia, korzystania z upustów.
3. Konsument zobligowany jest do wypełnienia wszystkich pól oznaczonych jako obowiązkowe.

III. PROCEDURA SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ – zawarcie Umowy Sprzedaży

1. Wszystkie ceny brutto podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
2. Cena podana przy każdym towarze obowiązuje w chwili złożenia zamówienia.
3. O ostatecznej cenie produktu będącego przedmiotem zamówienia, a także o kosztach dostawy,  Konsument jest informowany na stronach sklepu w trakcie składania zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Konsumenta woli związania się Umową Sprzedaży.
4. Zamówienia są przyjmowane wyłącznie w sklepie internetowym pod adresem super-czapki.pl.
5. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Konsumentem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Konsumenta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień dostępnego w sklepie internetowym.
6.  Aby zamówienie zostało zrealizowane, musi zawierać dokładne i zgodne ze stanem faktycznym dane adresowe niezbędne do realizacji zamówienia.
7. Po złożeniu zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje zamówienie do realizacji, poprzez przesłanie Konsumentowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej. Z chwilą otrzymania przez Konsumenta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Konsumentem, a Sprzedawcą.
8. Na życzenie Konsumenta wystawiamy faktury (VAT zw.) .

IV. PŁATNOŚCI – sposoby, terminy

1. Konsument może wybrać jedną z dostępnych form płatności, których lista wyświetlana jest przed ostatecznym złożeniem zamówienia. Akceptowalnymi formami płatności za produkty zamówione w sklepie są: płatność gotówką przy odbiorze, płatność przelewem.

  • za pobraniem (przesyłka za pośrednictwem poczty) – za przesyłkę Konsument płaci przy odbiorze listonoszowi lub w urzędzie pocztowym.
  • z przedpłatą – przesyłka zostanie wysłana po otrzymaniu wpłaty na rachunek bankowy sklepu (zazwyczaj następnego dnia po dokonaniu płatności).
  • z przedpłatą – po wcześniejszych ustaleniach możliwy jest również odbiór osobisty w siedzibie sklepu Ledmar, pod adresem: ul. Śląska 8/1P, 70-432 Szczecin.

2. Istnieje również możliwość dokonania płatności bezpośrednio na rachunek sklepu. Nr rachunku bankowego do dokonywania wpłat:

PKO BP Inteligo: 04 1020 5558 0000 8902 3054 8424

3. W tytule przelewu prosimy podać numer zamówienia.
4. Rozliczenia transakcji e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay S.A., ul. Wielicka 72, 30-552 Kraków, Polska.
5. W przypadku wyboru przez Konsumenta płatności przelewem, płatności elektronicznych, Konsument zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
6. W przypadku wyboru przez Konsumenta płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Konsument obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
7. Termin płatności za towar wynosi 3 dni od daty złożenia zamówienia przez Konsumenta. W przypadku nie odnotowania wpłaty po upływie wymienionego terminu zamówienie jest anulowane. Jeżeli płatność za zamówienie z różnych przyczyn się opóźni prosimy o informację mailową.

V. DOSTAWA – koszty, sposoby, terminy

1. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Konsumentowi na stronach sklepu internetowego w zakładce „Koszty wysyłki” oraz w trakcie składania Zamówienia.
2. Zakupione towary dostarczane są pod adres wskazany w formularzu zamówień jako adres dostawy.
3. Do każdego zamówienia doliczane są koszty przesyłki, za wyjątkiem zamówień z wybraną opcją odbioru osobistego.
4. Koszt przesyłki podawany jest Konsumentowi przed ostatecznym złożeniem zamówienia po określeniu przez niego sposobu płatności i dostawy.


VI. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni i wysyłając je na adres:

MAGENTUM Artur Wójcik
ul. Rugiańska 71/4, 71-653 Szczecin
lub
mailem: kontakt@super-czapki.pl
z dopiskiem na kopercie “ZWROT”- Pobierz plik

2. Skorzystanie z powyższego formularza stanowi ułatwienie dla Konsumenta jednak nie jest obowiązkowe.
3. Termin 14-dniowy na odstąpienie liczony jest od momentu otrzymania przesyłki.
4. Zwracany przez Konsumenta Produkt powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.
5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, Umowa Sprzedaży jest uważana za niezawartą.
6. Sklep ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przesyłki, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności.
7. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w sklepie internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
8. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
9. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu.
10. Nie przyjmujemy przesyłek odsyłanych za pobraniem.

VII. WYMIANA

1. Istnieje możliwość wymiany Produktu na inny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni i wysyłając je na adres:

MAGENTUM Artur Wójcik
ul. Rugiańska 71/4, 71-653 Szczecin
lub
mailem: kontakt@super-czapki.pl
z dopiskiem na kopercie “WYMIANA” – Pobierz plik

2. Skorzystanie z powyższego formularza stanowi ułatwienie dla Konsumenta jednak nie jest obowiązkowe.
3. Termin 14-dniowy liczy się się po dniu następnym od otrzymania Produktu.
4. Wysyłany przez Konsumenta Produkt powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.
5. Koszty wymiany Produktu ponosi Konsument.
6. Nie przyjmujemy przesyłek odsyłanych za pobraniem.

VIII. REKLAMACJE

1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Konsumenta z tytułu prawa do rękojmi za wadę fizyczną i prawną określony jest ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.
2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Konsumentowi Produkt bez wad.
3. Reklamację można złożyć w następujący sposób:
a) pisemnie na adres Sprzedawcy: MAGENTUM Artur Wójcik, ul. Rugiańska 71/4, 71-653 Szczecin
b) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty e-mail na adres: kontakt@super-czapki.pl
c) telefonicznie pod numerem: 697226071

4. Reklamacja powinna zawierać co najmniej:
a) imię i nazwisko Konsumenta,
b) nazwę Produktu oraz datę zakupu (zawarcia Umowy Sprzedaży),
c) datę wystąpienia wady,
d) opis i rodzaj zauważonej wady,
e) żądanie Konsumenta związane z doprowadzeniem Produktu do stanu zgodności z Umową Sprzedaży.

5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądań Konsumenta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania żądania Konsumenta.

6. Towar podlegający reklamacji należy odesłać lub dostarczyć osobiście na adres Sprzedawcy: MAGENTUM Artur Wójcik, ul. Rugiańska 71/4, 71-653 Szczecin
7. Nie przyjmujemy żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
8. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Konsumenta adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

IX. DANE OSOBOWE

1. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r (Dz. U. Nr 133, poz. 883) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 133, poz. 1204). Konsument podając dane osobowe w sklepie super-czapki.pl wyraża zgodę na przetwarzanie ich przez Sprzedającego.
2. Dane osobowe zbierane są wyłącznie na potrzeby referencyjne oraz realizacji zamówień przez sklep super-czapki.pl, z zachowaniem wymogów zabezpieczenia danych określonych w ustawie o ochronie danych osobowych. Konsument dysponuje prawem wglądu do swoich danych, poprawiania, żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz prawem sprzeciwu, które należy zgłosić mailowo lub do siedziby firmy w formie pisemnej.
3. Sprzedawca zobowiązuje się do starannego przechowywania i zabezpieczania danych osobowych oraz nie udostępniania tych danych osobom trzecim bez zgody Konsumenta.

X. POZASĄDOWE SPOSOBY DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej lub Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

 XI. POZOSTAŁE USTALENIA

1. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy oświadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych do 24 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami – przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami – przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
3. Opisy i zdjęcia umieszczone w sklepie super-czapki.pl stanowią przedmiot praw autorskich i podlegają ochronie zgodnie z ustawa z dn. 04.02.1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. nr 24 poz.93) oraz ochronie z ustawy z dn. 08.06.1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. nr. 47 poz. 211). Kopiowanie zabronione!
4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014 r.